Jungs type indikator

Er du bevidst om du er introvert eller ekstrovert?
Kender du dine præferencer?
Holder du orden eller rydder du op?

JTI - Jungs Type Indikator er et værktøj der hjælper os til at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker. JTI er et ikke-evaluerende udviklingsværktøj, det vil sige, vi lærer om, hvordan vi kan være forskellige uden, at der er noget, der er rigtigt eller forkert.

JTI viser noget om:
- Præferencer
- Forskelligheder i adfærdsmønstre og reaktioner
- Hvorhen jeg foretrækker at rette min opmærksomhed
- Hvordan jeg foretrækker at modtage indtryk
- Hvordan jeg foretrækker at træffe afgørelser
- Hvilken livsstil, jeg foretrækker

Ved at få kendskab til JTI vil du få:
- Indsigt i din egen og andres typologi
- Større forståelse for dig selv og andre
- Udviklet din kommunikation med andre
- En forståelse for, hvorfor noget kan være svært og noget kan være nemt for dig


Vi er certificeret i testen Jungs type indikator

JTI - Jungs type indikator handler om den bevidste kognitive del af psyken og kan bruges til karriereplanlægning, ledelses- og teambuilding.
Vi bruger virknings fulde øvelser der er med til at demonstrere teorien.

Vi bruger JTI i workshops og i 1:1 forløb, fordi det giver et fælles sprog og er en øjenåbner for hvor forskellige vi er.

Relaterede kundecases

Dansk Revision

Forretningsudvikling, Personlig udvikling, Salgsudvikling
Dansk Revision

Dansk Håndværk

Personlig udvikling, Teambuilding
Dansk Håndværk

Carl Ras

Personlig udvikling, Salgsudvikling, Teambuilding
Carl Ras

Naviair

Foredrag, Teambuilding
Naviair

Svea Finans

Lederudvikling, Personlig udvikling
Svea Finans

Ellehammer A/S

Foredrag, Forretningsudvikling, Teambuilding

Velux

Foredrag, Lederudvikling, Teambuilding
Velux

RMIG A/S

Salgsudvikling, Teambuilding
RMIG A/S

Netcompany

Salgsudvikling
Netcompany

HusCompagniet – Sverige

Forretningsudvikling, Lederudvikling, Personlig udvikling, Teambuilding
HusCompagniet – Sverige

Frederiksberg Kommune

Teambuilding
Frederiksberg Kommune

Forum Advokater

Salgsudvikling
Forum Advokater

Køb bogen "Sortbælte i selvledelse"

med De 5 do'er