Velux Gruppen

Velux gruppen leverer vinduer og har 9.500 ansatte og fabrikker og salg i mere end 40 lande. Se mere om Velux

Resma har trænet de europæiske fabrikschefer og ledelsen i ”Karatecoaching – fra teori til praksis

Senior Director Thomas Morten Jørgensen har udtalt sig til bogen "Sortbælte i Selvledelse med De 5 do'er:

De fem Do’er giver god mening i Velux

”De fem Do’er giver god mening for os i Velux på flere måder” fortæller Thomas Morten Jørgensen. Han er er Senior Director PU Business og har arbejdet med De fem Do’er igennem et par år. Han nævner to eksempler:

Velux arbejder meget med lean og Toyota Production System (TPS), og her mener Thomas Morten Jørgensen, at der er et godt match mellem De fem Do’er og TPS. ”Grundidéen i De fem Do’er om hele tiden at søge den perfekte karakter, selvom vi godt ved, det perfekte ikke findes, passer glimrende ind i kaizen-tankegangen i TPS om hele tiden at afsøge muligheder for forbedring”.

De fem Do’er understøtter fint Velux’ værdier om at skabe mening i hverdagen, at skabe sammenhæng i en global og multikulturel organisation, at udvise respekt for kollegaer, at være bevidst om hvordan den enkelte medarbejder og leder bidrager til det fælles projekt etc. ”De fem Do’er er meget praktiske og fysiske. Det gør metoden gode til at træne sammenhængen mellem idéer og reel adfærd. Det er måske her De fem Do’er udmærker sig mest, nemlig ved at skabe en kognitiv sammenhæng mellem tanker og adfærd eller mellem det mentale og det fysiske. Værdier bliver lige pludselig til fysisk virkelighed”.

De fem Do’er udmærker sig ifølge Thomas Morten Jørgensen ved ikke bare at være en skrivebordsøvelse, hvor deltagerne sidder på deres stole og lytter til en underviser. De fem Do’er er grunddyder, som hver især er vigtige, men det, der gør De fem Do’er rigtig nyttige, er, at træningen skaber koblinger mellem hoved og krop, at det er kropslig forankret læring eller Embodied Cognition.

”Når vi træner i at slå et bræt over, så skal vi bruge alle de fem Do’er. Hvis vi ikke gør det, så kan det ikke lade sig gøre. Så vi lærer det ikke bare med hovedet, men det også bliver indlejret i kroppen som en fysisk erfaring, og det gør det til meget mere effektfuld læring. Det er enkelt og effektivt”, fortæller han.

Relaterede produkter

Bliv en mindful leder med bedre selvværd, større indlevelse, tilstedeværelse og medfølelse.

KarateCoaching er en sjov og god oplevelse, der kombinerer det fysiske med det faglige fra hverdagen.