Case: Dansk Revision, Salgspower - Sortbælte i servicering af kunder

Dansk Revision konverterer 40% af deres salgsmøder til kunder

Med forløbet SalgsPower opnåede Dansk Revision resultater, der kan aflæses direkte på bundlinjen og medarbejdertilfredsheden.

  • Mental robusthed
  • Mere nærværende
  • Omstillingsparat
  • Større overskud

Sådan skabte vi resultater hos Dansk Revision

Med Resultatskabende SalgsPower tilpasset den enkelte partner, arbejdede vi med salg med et holistisk mindset.

Fokusområder og udbytte

  • Større fokus
  • Mere balance
  • Højere trivsel
  • Mindre stress

Den enkelte enkelte revisor fik konverteret 40% salgsmøder til kunder.

Henrik

Vi valgte Wagado til at hjælpe os med vores træning i salg på baggrund af deres lidt utraditionelle tilgang til salg og udvikling. Deres hjemmeside med sortbælte i salg og karatecoaching tiltalte os straks, da vi også selv gerne vil være lidt utraditionelle og unikke.

Henrik Brusgaard
Partner, Adm. direktør, Registreret revisor
DANSK REVISION

Dokumenteret forløb med ROI på 3 måneder

Et tilpasset forløb, der tager udgangspunkt i din virksomheds behov.

Vi har rammen, strukturen, metoden og målingen – resten skræddersys i forhold til din selvledelse og din virksomheds udvikling. Forløbet er sammensat som en bæltestruktur (hvid/gul, grøn, lilla, brun, sort) og tager mellem 6-12 måneder pr. bæltefarve. Hvert forløb indeholder en eksamen, hvor du bliver gradueret i din business case og din resultatskabende mentale adfærd. Forløbet har en Return Of Invest (ROI) på ca. 3 måneder.

Dansk-Revision-3
Dansk Revision konverterede 40 % af deres salgsmøder til kunder

Skræddersyet forløb

Med en praktisk tilgang og via Executive coaching, Enneagrammet og De 5 do’er får du en dokumenteret resultatskabende mental adfærd. Vi bruger aktiv involvering, og forløbet er baseret på kickoff, fælles team workshops og individuelle forløb med mentale og fysiske øvelser (embodied cognition/ kropslejret tænkning), kognitiv psykologi samt en valgfri eksamen/graduering.

Søren Larsen

Founder og Partner, Sortbælte I karate

Telefon 20 89 23 69
E-mail sl@wagado.dk

_R0A7777_S farve copy@2x

Testværktøjer

Ved brug af testværktøjer i din personlige udvikling kommer du et spadestik dybere, får en bedre forståelse af dig selv og andre

42 siders rapport der går i dybden med din arketypes styrker/udfordringer mm

Dybere psykologisk rapport, der viser dine solsider, skyggesider og dine værdier

Viser din type og dine præferencer