Salgs- og leveringsbetingelser

Produkter og Services

Konsulentydelser
Træningsforløb (forløb)
Workshops
Kurser/uddannelse
Personlig udvikling
Test
Teambuilding
Gradueringer

Priser

Serviceydelser leveres af Wagado og dennes underleverandører.  1 time svarer til 60 min. Priser er eksklusiv moms. I tillæg til honorar faktureres afholdte udgifter herunder broafgift, parkering, fragt, forplejning, kommunikationsomkostninger og ophold. Transport faktureres til kr. 3,82 pr. kørt kilometer samt som forbrugt tid i henhold til gældende takster. Konsulentydelser faktureres månedsvist bagud baseret på faktisk afholdt ressourceindsats. Fakturering af forløb, workshops, kursus og teambuilding sker ved indgåelse af aftale/tilmelding/booking i kalender. Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Ikke betalte fakturaer forrentes efter 14 dage med 1% af vort udestående beløb. Som en del af vederlaget kan Wagado bruge kunden som reference uden klausuler.

Afbud, flytning, aflysning

Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller email) i henhold til nedenstående retningslinjer: 

Aflysning af forløb, workshops, kurser og teambuilding, der er booket i kalender eller skriftligt aftalt, er bindende og faktureres til halv pris samt dækning af allerede forbrugte udgifter. Hvis aflysning er indenfor 6 uger før start, faktureres til fuld pris plus eventuelle gebyrer for eventuelle internatoplysninger, som Wagado dokumenteret skal afholde.

Ansvar

Deltagelse i øvelser og rollespil er frivilligt og på eget ansvar. Skulle der opstå personskader i forbindelse med deltagelse, er parterne enige om, at arbejdsgiveren – der er omfattet af lovpligtig arbejdsskadeforsikring – er ansvarlig herfor, idet aktiviteterne foregår i jobsammenhæng.

Aflysning fra Wagado

Wagado forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis det skønnes, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset. I så fald tilbydes en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

Rettigheder og gradueringer

Wagado oppebærer ejendomsretten til “Sortbælte i Salg”, ”KarateCoaching”, ”Resultatskabende SalgsPower (RSP)”, ”De 5 Do’er”, ”Holistic Selling/Holistisk Salg”, ”Wagado” samt alle immaterielle rettigheder, herunder  koncepter, systemer, arbejdsprocesser, skabeloner, modeller, dokumenter, software, databaser, metoder rapporter, knowhow mv., som er indgået eller indgår i leverancen, uanset Wagado’s nuværende og eller fremtidige involvering. 

Gradueringer foregår med Wagado’s deltagelse. Bestået graduering er godkendt, når deltagerens navn, fødselsdagsdato og grad er registreret hos Wagado.

Instruktør licenser, som er opnået ved Train The Trainer (TTT) forløb, skal fornyes 1 gang årligt hos Wagado. Fornyelse sker ved afholdelse af en 8 timers workshop med Wagado som facilitator eller efter aftale.

 

Wagado forbeholder sig ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.