Wagado

- sortbælte i selvledelse

Wagado er din partner til at opnå større mental sundhed og robusthed, som bl.a. forebygger og minimerer stress. Med vores filosofi træner vi mennesker i at være sortbælte i selvledelse. Det betyder bedre balance, øget fokus, struktur, effektivitet, overskud, nærvær, rummelighed og en tro på dig selv og dine kompetencer.

Wagado er japansk for “din vej” og er en filosofi til at lede dig selv, til at lede andre og til at blive ledt af andre. Du lærer, hvordan du bedst kan leve dit liv, og du får viden og værktøjer til din søgen efter din perfekte karakter. Det perfekte findes ikke, men vi søger og arbejder efter det med løbende forbedringer.

Wagado kan være en del af din virksomhedskultur og fundamentet til alle roller og niveauer i virksomheden. Vi er limen, der binder virksomheden og medarbejderne sammen og løfter jer til sortbælter.

Vi understøtter 2 af de 17 verdensmål, ”Bæredygtighed” og ”Sundhed og trivsel”.

HD fra CBS
Master i coaching
23. år i oliebranchen HR-Chef og -Partner
Certificeret coach
Uddannet Yoga-lærer
Certificeret i Enneagrammet, JTI,
BTB og Hogan Assessment.

Annette Wulff Larsen, Partner

Mit livsformål er at frigive potentiale gennem betydning – og betydningen opstår, når jeg interagerer med mennesker på en måde, hvor vi gensidigt ser meningen og udvikler hinanden – vi får betydning for hinanden.

Selvledelse har jeg lært tidligt i livet, og når jeg sætter mig noget for, arbejder jeg meget fokuseret og viljestærkt.

Er uddannet yoga-lærer, inspireret af filosofien.

Rejsen fra vellønnet chefstilling til selvstændig har bl.a. defineret mit mål:
At arbejde empatisk, engageret og målrettet i en ramme, hvor krop, sjæl og sind hænger sammen.

HD-A fra CBS
Master i coaching 
Uddannet instruktør gennem JKA og Dansk Karate Forbund
5. Dan og Sensei samt chefinstruktør
Baggrund fra olie- og IT-branchen
Forfatter til bogen “Sortbælte i Selvledelse med De 5 do’er”.

Søren Larsen, Partner og founder

Mit livsformål er at søge det perfekte ved at udvikle og lære, selvom der ikke er noget, som er perfekt.

Min største værdi er taknemmelighed, og jeg mener, at vi alle har en styrke og et potentiale. At være med til at inspirere, guide og udvikle til dette er en stor motivator for mig. 

Min ydmyghed har jeg lært gennem karate, og jeg balancer min ydmyghed, disciplin og målrettethed mod mit mål om at skabe noget unikt og sætte mine fodspor.

Udvikling animerer os til at blive bedre og til at arbejde løbende mod vores perfekte karakter.

HD-A fra CBS
Master i coaching 
Uddannet instruktør gennem JKA og Dansk Karate Forbund
5. Dan og Sensei samt chefinstruktør
Baggrund fra olie- og IT-branchen
Forfatter til bogen “Sortbælte i Selvledelse med De 5 do’er”.

Vision - Mission - Værdier

Vores vision er at gøre Wagado til en global filosofi, som lærer mennesker at være sortbælte i selvledelse.

Vores mission er at kombinere østens kampfilosofi med nutidens ledelsesmetoder for at skabe en mental robusthed og sundhed, der øger vores kunders trivsel og dermed effektivitet og resultater. Vi sigter mod at arbejde med et formål og en mening, der motiverer, udvikler og inspirerer vores kunder til resultatskabende mental adfærd. På basis af teori og de 5 Do’er er vores formål at udvikle individer, teams, organisationer og virksomheder til at være deres bedste karakter. Vi ønsker, at vore kunder opnår mere balance, øget trivsel, bedre resultater og endnu større bundlinie.

Vores værdier er mindset, purpose og practical

Mindset:  Vi arbejder med et mindset og en filosofi, der udvikler potentiale ved at søge løbende forbedringer – din perfekte karakter med en bevidsthed om, at den aldrig bliver helt perfekt. Du har brug for en kontinuerlig udvikling af din karakter for at kunne præstere på højt niveau og samtidigt være i balance, holde begge ben på jorden, have det sjovt og have ressourcer til et godt privatliv.

Purpose: Vores udvikling skal give mening og have betydning for dig og os. Vi kombinerer teorien med leg og bevægelse til at skabe energi til læring og udvikling.

Practical: Vi omsætter teori og træning til bedre praksis og sikrer dermed, at det lærte bliver implementeret og anvendt i jeres dagligdag.

Værktøjer og metodik

Vi anvender De 5 do’er, som en struktur – et mindset og filosofi – til at opnå en resultatskabende mental adfærd. Det er din mentale vej til at være agil, navigere, omstille og tilpasse dig til det, der giver mening. Det er det hele menneske, både i en forretningsmæssig og en privat kontekst. Wagado benytter en række

Værktøjer, metoder, teorier, teknikker og discipliner, som kombinerer krop – sind – sjæl: 

 • De 5 do’er 
 • Karatecoaching  
 • Præsentationsteknikker 
 • Forhandlingsteknikker 
 • Motivationsteori 
 • Konflikthåndtering 
 • Adfærdsteori 
 • Positiv psykologi
 • Embodied cognition (kropslejret tænkning ~forankring i kroppen)
 • Kognetiv psykologi
 • BTB 
 • Enneagrammet
 • Hogan Assessment 
 • JTI D

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med andre virksomheder. Afhængig af opgaven trækker vi på vores netværk. Se mere om samarbejdspartneren ved at klikke på billedet.

Advisory board

Vi har idag et yderst kompetent  advisory board, som består af følgende profiler. Læs mere om vores advisory board ved at klikke på billedet.

Claes Christensen, adm. dir.

Claes har en Cand. Jur fra Københavns Universitet og er specialiseret i IT, IT/IP-ret, ansættelsesret, selskabsret, procedure og bestyrelsesarbejde. Claes er idag advokat (L) og partner i Bach Advokater.

Claes har stor viden om og erfaring med IT-branchen og er certificeret IT-advokat i foreningen Danske IT-advokater.

Tidligere: ACTIO-Advokater, Sankt Petri Advokater; Advokaterne Østerbrogade 135; Rønne & Lundgren Advokatfirma; Projektleder, SystemForum A/S

Allan Dam Nielsen, owner

Allan har arbejdet med finansiering, økonomi- & forretningsstyring samt strategi i mere end 20 år. Han har de seneste 14 år bestredet CFO-jobs i en bred vifte af selskaber inden for service, rådgivning og produktion.

Udover en bred faglig erfaring fra disse jobs og et udpræget forretningsfokus, der har givet markante resultater, har han tillige stor erfaring med opstarts- og vækstvirksomhed. Han har en MBA fra Henley (University of Reading) samt en HD i Finansiering og en HD i Afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København.

Ricky Wilke, professor

Ricky er Cand.merc. Ph.D.Department of Marketing, Copenhagen Business School.5 års erfaring fra egen erhvervsvirksomhed. 18 års erfaring som institutleder. 15 års erfaring fra mere end 20 bestyrelser i danske virksomheder.

Publikationer i højt anerkendte internationale tidsskrifter, såsom Business Horizons, Journal of Business to Business Marketing, Journal of Consumer satisfaction dissatisfaction and complaint behavior.

Medlem af diverse internationale advisory boards og editorial boards.