Case: Velux, Lederudvikling - Sortbælte i ledelse

Velux skaber en årlig besparelse på 3,5 millioner kroner.

Med forløbet Lean Leadership opnåede Velux resultater, der kan aflæses direkte på bundlinjen og medarbejdertilfredsheden.

  • Mental robuste
  • Mere nærværende
  • Omstillingsparate
  • Større overskud

Sådan skabte vi resultater hos Velux

Med ‘Lederudvikling – Sortbælte i ledelse’ tilpasset den enkelte leder og lederteamet arbejdede vi med lean som et mindset.

Fokusområder og udbytte

  • Fokus steg med 30%
  • Balance steg med 34%
  • Trivsel steg med 21%
  • Selvværdet steg med 9%
  • Effektivitet steg med 18%
  • Stress reduceret med 45%

Den enkelte leder kan efterfølgende implementere metoden i sin afdeling.

Flemming

Vi er som ledergruppe  blevet mere sammentømret på tværs af grupperinger, siloer og afdelinger.
Kombinationen af den fysiske  og mentale del, og det at man ikke bare sidder på skolebænken, har givet os en fælles forankring, en fælles platform og fælles ro at arbejde ud fra.

Flemming Johansen
Factory manager
VELUX

Dokumenteret forløb med en bedre trivsel

Et tilpasset forløb, der tager udgangspunkt i din virksomheds behov

Lean Leadership starter i en Dojo (karate sal). Her iføres du og dine kolleger en gi (karatedragt) med hvidt bælte, således at uanset hierarki, rang og hvor meget du har med i bagagen, starter alle på samme niveau. Formålet er at skabe et fælles afsæt, inspiration og en forståelse for, hvorfor og hvordan østasiatisk kampkunstfilosofi og begreber som De 5 do’er og Kata (som også kaldes “det nye lean”) kan bruges som leder i hverdagen til at nå mål og håndtere udfordringer. Du får mentale og ledelsesværktøjer som vil kunne bruges fra dag 1.

Med en praktisk tilgang og via Executive coaching, Enneagrammet og “De 5 do’er” får du en dokumenteret resultatskabende mental adfærd. Vi bruger aktiv involvering, og forløbet er baseret på kickoff, fælles team workshops og individuelle forløb med mentale og fysiske øvelser (embodied cognition/kropslejret tænkning), kognitiv psykologi samt en valgfri eksamen/graduering.

Skræddersyet forløb

Vi har rammen, strukturen, metoden og målingen – resten skræddersys i forhold til din selvledelse og din virksomheds udvikling. Forløbet er sammensat som en bæltestruktur (hvid/gul, grøn, lilla, brun, sort) og tager mellem 6-12 måneder pr. bæltefarve. Hvert forløb indeholder en eksamen, hvor du bliver gradueret i din business case og din resultatskabende mentale adfærd. Forløbet har en Return of Invest på ca. 3 måneder.

Søren Larsen

Founder og Partner, Sortbælte I karate

Telefon 20 89 23 69
E-mail sl@wagado.dk

_R0A7777_S farve copy@2x

Testværktøjer

Ved brug af testværktøjer i din personlige udvikling kommer du et spadestik dybere, får en bedre forståelse af dig selv og andre

42 siders rapport der går i dybden med din arketypes styrker/udfordringer mm

Dybere psykologisk rapport, der viser dine solsider, skyggesider og dine værdier

Viser din type og dine præferencer