Wagado – hvad er det?

Gennem Wagado opnås en erkendelse og personlig udvikling, som giver indsigt, mening og bevidsthedsudvidelse til en ny dimension. Wagado giver en bedre mental sundhed, minimerer stress, giver bedre balance, øget fokus, struktur, effektivitet, overskud, nærvær, rummelighed og en tro på sig selv og ens kompetencer. Dette giver i sidste ende gladere medarbejdere, større trivsel, bedre resultater og flere penge på bundlinjen. Vi måler løbende på udviklingen og dokumenterer resultaterne.

Wagado er japansk for "min vej". Wagado er en filosofi til at lede dig selv, til at lede andre og til at blive ledt af andre. Det er en livsstil og din måde at leve dit liv på. Wagado hjælper dig i din søgen efter det perfekte, selvom det aldrig bliver perfekt – vi kalder det løbende forbedringer. Vi anvender De 5 do’er som en struktur til at opnå en resultatskabende mental adfærd ”din vej” (din Wagado). Det er din mentale vej til at være agil, navigere, omstille og tilpasse dig til det, der giver mening. Det er det hele menneske, både i en forretningsmæssig og en privat kontekst. Wagado understøtter 2 af de 17 verdensmål, ”Bæredygtighed” og ”Sundhed og trivsel”.

Wagado kan være en del af din virksomheds kultur og fundamentet for alle roller og niveauer i virksomheden. Wagado er limen, der binder virksomheden og medarbejdere sammen.

De 5 do'er er baseret på østasiatisk kampfilosofi kombineret med erhvervslivets erfaringer og en mental struktur til at understøtte Wagado. Ved at kombinere De 5 do'er med fysiske  øvelser, kognitiv psykologi og embodied cognition skabes en forankring i sind, krop og hjerte. Disse øvelser kan anvendes i det daglige til at være ”en bedre udgave af os selv” – både af privat og arbejdsmæssigt karakter.

De 5 do’er
Vær mentalt klar
Vær Bevidst
Vær Ydmyg
Vær Målrettet
Indtag Rummet

Embodied cognition:

Ny hjerneforskning viser, at kroppen er central for, hvordan vi lærer og tænker. Dette hedder ’embodied cognition’, som kan oversættes til ”kropslejret tænkning”. Kropslejret tænkning bygger bl.a. på forskning i hvilke hjerneområder, der er aktive, når vi udfører forskellig slags mentalt arbejde.

Værktøjer:

Wagado indeholder en række værktøjer indenfor mental robusthed, mentalt sundhed, ledelse, salg, kommunikation, præsentationsteknikker, forhandlingsteknikker, motivationsteori, konflikthåndtering, adfærdsteori, positiv psykologi, person profil og udviklingsværktøjer som Hogan Assessement og Enneagrammet.

Værktøjer til din Wagado

Kundecases

Dansk Revision

Forretningsudvikling, Personlig udvikling, Salgsudvikling
Dansk Revision

Dansk Håndværk

Personlig udvikling, Teambuilding
Dansk Håndværk

Carl Ras

Personlig udvikling, Salgsudvikling, Teambuilding
Carl Ras

Naviair

Foredrag, Teambuilding
Naviair

Svea Finans

Lederudvikling, Personlig udvikling
Svea Finans

Ellehammer A/S

Foredrag, Forretningsudvikling, Teambuilding

Velux

Foredrag, Lederudvikling, Teambuilding
Velux

RMIG A/S

Salgsudvikling, Teambuilding
RMIG A/S

Netcompany

Salgsudvikling
Netcompany

HusCompagniet – Sverige

Forretningsudvikling, Lederudvikling, Personlig udvikling, Teambuilding
HusCompagniet – Sverige

Frederiksberg Kommune

Teambuilding
Frederiksberg Kommune

Forum Advokater

Salgsudvikling
Forum Advokater

Køb bogen "Sortbælte i selvledelse"

med De 5 do'er