BTB (Bidrag Til Bedømmelse)

BTB er en personlighedstest, testen viser din motivation, din kvalitet i opgaveløsning, dit temperament og hvordan du er i samarbejde, den måler på 12 personlighedstræk.

Testen kan IKKE stå alene og kræver en 30 minutters testtilbagemelding som er inklusiv i prisen.

kr. 6.250,00

Beskrivelse

Bidrag Til Bedømmelse (BTB)

BTB er en personlighedstest og et let tilgængeligt værktøj til brug i forbindelse med rekruttering.
Testen viser din motivation, din kvalitet i opgaveløsning, dit temperament og hvordan du er i samarbejde.

Testen måler på 12 personlighedstræk:
• Selvstændighed
• Energi
• Resultatorientering
• Omstilling
• Pligtfølelse
• Detailorientering
• Kreativitet
• Analytisk sans
• Selvkontrol
• Indlevelse
• Udadvendthed
• Samarbejde

Hertil er der åbne spørgsmål omkring forventninger til nærmeste chef, samarbejde, karriere, underordnede, virksomhedskultur samt faglige og personlige styrker og opmærksomheds punkter.

Testen kan ikke stå alene og i prisen er der en individuel tilbagemelding og en opsummering til lederen. Tilbagemeldingen kan forgå fysisk eller på Skype. Testen findes i flere forskellige sprog.