JTI Jungs Type Indikator

JTI – Jungs Type Indikator er en test der bruges til personlig udvikling og den giver en forståelse af ligheder og forskelle mellem os selv og andre.

Med i prisen er der en test og 1 times test tilbagemelding, testen kan IKKE stå alene.

kr. 3.125,00

Beskrivelse

JTI – Jungs Type Indikator
Er et værktøj, der hjælper os til at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker. JTI er et ikke-evaluerende udviklingsværktøj; det vil sige, vi lærer om, hvordan vi kan være forskellige uden, at der er noget, der er rigtigt eller forkert.

JTI viser noget om:
– Præferencer
– Forskelligheder i adfærdsmønstre og reaktioner
– Hvad jeg foretrækker at rette min opmærksomhed mod
– Hvordan jeg foretrækker at modtage indtryk
– Hvordan jeg foretrækker at træffe afgørelser
– Hvilken livsstil,jeg foretrækker

Du vil med JTI få:
– Indsigt i din egen og andres typologi
– Større forståelse for dig selv og andre
– Udviklet din kommunikation med andre
– En forståelse for, hvorfor noget er svært og andet nemt for dig

Vi er certificeret i testen Jungs type indikator
JTI – Jungs type indikator handler om den bevidste kognitive del af psyken, og kan bruges til karriereplanlægning, ledelses- og teambuilding. Vi anvender øvelser med stor effekt, der er med til at demonstrere teorien.Vi bruger JTI i workshops og i 1:1 forløb, da det giver et fælles sprog og er en øjenåbner for, hvor forskellige vi er.